शरद पवार साहेबांनी महिलांसाठी काय केले ?

सध्या महिलांना वेगवेगळ्या क्षेत्रात महत्व प्राप्त होण्यापाठीमागे पवार साहेबांचे योगदान… महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले …

शरद पवार साहेबांनी महिलांसाठी काय केले ? पुढे वाचा…