SEBC मराठा जातीचा दाखला कसा काढावा ?

सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग (SEBC) नुसार मराठा समाजाला १६% आरक्षण लागु करण्यात आले आहे.SEBC…

Comments Off on SEBC मराठा जातीचा दाखला कसा काढावा ?

धन्यवाद

No more pages to load