फक्त माझी पाडसं सुखरुप पोहचू दे !

आई सारखे दुसरं दैवत या जगात कुठं नाही हे किती खरंय ते सांगणारी सत्य घटना… …

फक्त माझी पाडसं सुखरुप पोहचू दे ! पुढे वाचा…