वय, अधिवास व राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र (डोमीसाईल) कसे काढावे ?

हे प्रमाणपत्र काढण्यासाठी पुढील पायऱ्यांनी जा. १) पुर्वतयारी – जन्मतारीख व रहिवासी पुरावा घेणे २) …

वय, अधिवास व राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र (डोमीसाईल) कसे काढावे ? पुढे वाचा…