मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिन

मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिन (१७ सप्टेंबर १९४८) दक्षिणगंगा गोदावरी आणि तिच्या उपनद्यांच्या पाण्याने स्वभावात, स्वरुपात एक …

मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिन पुढे वाचा…