सुरतची लुट की सुरतवर छापा ?

“शिवरायांनी सुरतेची लुट करुन औरंगजेबाला बेसुरत केले” असे ज्या घटनेचे वर्णन केले जाते ती घटना …

सुरतची लुट की सुरतवर छापा ? पुढे वाचा…