सामाजिक न्याय विभाग

कुणबी जात पडताळणी प्रमाणपत्र कसे काढावे ?

December 9, 2017

जात पडताळणी प्रमाणपत्र म्हणजेच जात वैधता (Cast Validity Certificate) प्रमाणपत्र. शासकीय नोकरी किंवा पदोन्नती, शासकीय योजना, शैक्षणिक प्रवेश, विविध शिष्यवृत्ती, स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील आरक्षित जागांच्या निवडणुका इत्यादि कामांसाठी जात प्रमाणपत्रासोबतच जात पडताळणी प्रमाणपत्रही असावे लागते. कुणबी जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी पुढील पायऱ्यांनी जा. १) पुर्वतयारी – कुणबी जातीचे पुरावे गोळा करुन जात प्रमाणपत्र काढणे २) आवश्यक […]

Read More
error: Content is protected !!