व. पु. काळे यांची २५ भन्नाट वाक्ये

व.पु.काळे उर्फ वसंत पुरुषोत्तम काळे हे मराठी भाषेतील खुप प्रसिद्ध असे लेखक, कथाकथनकार व कादंबरीकार …

व. पु. काळे यांची २५ भन्नाट वाक्ये पुढे वाचा…