मराठ्यांच्या शोधात भाग १ – पानीपतचा रोड मराठा

जगात विखुरलेल्या मराठा समाजाचा शोध घेण्याचा छोटासा प्रयत्न… १७६१ साली पानीपत येथे झालेल्या तिसऱ्या मराठा(पेशवा) …

मराठ्यांच्या शोधात भाग १ – पानीपतचा रोड मराठा पुढे वाचा…