मराठा दसरा मेळाव्यातुन समाजासाठी निवेदन…

जय शिवराय मराठा दसरा मेळाव्याच्या निमित्ताने जमलेल्या मराठा सेवकांनी खाली दिलेल्या समाजाच्या प्रश्नांवर विचार केला …

मराठा दसरा मेळाव्यातुन समाजासाठी निवेदन… पुढे वाचा…