कुणबी जात पडताळणी प्रमाणपत्र कसे काढावे ?

जात पडताळणी प्रमाणपत्र म्हणजेच जात वैधता (Cast Validity Certificate) प्रमाणपत्र. शासकीय नोकरी किंवा पदोन्नती, शासकीय …

कुणबी जात पडताळणी प्रमाणपत्र कसे काढावे ? पुढे वाचा…