पगडी पुराण

शनिवारवाड्याच्या बुरुजावरुन ऐकु येणाऱ्या “काका, मला वाचवा !” प्रमाणेच “पुणेरी पगडीचा अवमान झाला”च्या आर्त किंकाळ्या …

पगडी पुराण पुढे वाचा…