छत्रपती सूत्र : जबाबदारी : शिवचरित्राचा पैलू

छत्रपती शिवरायांच्या पराक्रमाची पाने चाळुन पाहताना आपल्याला त्यात आजही अनेक प्रेरणादायी मार्ग सापडतात. शिवचरित्र आहेच …

छत्रपती सूत्र : जबाबदारी : शिवचरित्राचा पैलू पुढे वाचा…