मराठा आरक्षण कायदा

महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) नागरिकांच्या वर्गांच्या प्रगतीसाठी राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाकरिता जागांच्या आरक्षणासाठी आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील नियुक्त्यांच्या आणि पदांच्या आरक्षणासाठी आणि तत्संबंधीत किंवा तदनुषंगिक बाबींची तरतूद करण्यासाठी अधिनियम

मराठा आरक्षण कायदा.pdf

error: Content is protected !!
Scroll to Top