मराठा आरक्षण : Action Taken Report

महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाकडुन मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थिती तसेच इतर संलग्न बाबींबाबत दि.१५ नोव्हेंबर २०१८ रोजी प्राप्त अहवालातील निष्कर्ष व अंतिम शिफारशींचा सारांश तसेच शिफारशींवर केलेल्या कार्यवाहीचा अनुपालन अहवाल.

Pdf लिंक :

मराठा आरक्षण राज्य मागासवर्ग आयोग अहवालावरील Action Taken Report

error: Content is protected !!
Scroll to Top